Опознай и съхрани българското: обект „Меандър на Арда при Патмос“

Национална кампания на жените мотористи „Опознай и съхрани българското на две колела! Предай нататък“ ви представя обект „Меандрите на река Арда“. Меандърът на река Арда при крепостта Патмос се намира в Източните Родопи, западно от град Кърджали, между селата Стар читак и Рибарци. За да стигнете дотам и да се насладите на тази красива гледка, ако пътувате с кола, трябва да се отбите от пътя Кърджали – Ардино на разклона за селата Млечино и Боровица (намира се на 17 км и от двете населени места). Карайте към село Боровица, подминете го и на голямото кръстовище след него продължете направо (има указателна табела, на която пише Сухово). След около 2.7 км ще стигнете до участък от пътя, от който се открива просторна гледка към извивката на реката. Крепостта Патмос се намира на отсрещния бряг, леко вляво. Река Арда е най-големият десен приток на р. Марица и най-голямата родопска река. Извира от Ардински връх в Родопите и се влива в река Марица, извън територията на страната. Дължината на реката в границите на България е 241,3км. Водосборът на реката е силно подложен на средиземноморското влияние. Единствен в страната, той е разположен изцяло успоредно на бреговата беломорска ивица, на разстояние 40-60км от нея. На това се дължи и разпределението на пълноводията по сезони (главно през зимните месеци), както и големите размери на високите вълни като резултат от снеготопене и зимни дъждове. Въпреки ясно изразения си планински характер, реката има малък среден наклон – 5.8%, но сравнително голям коефициент на извитост – „1.9“. Свидетелство за това са изключително красивите завои (меандри) криволичещи сред огромни скални масиви и куполи в средното течение на реката. Източните Родопи, през които преминава реката, представляват силно разчленена и разнообразна, сравнително ниска планинска земя. Това създава предпоставки за формиране на доста долинни разширения във форма на котловини. На територията на област Кърджали такива са Кърджалийската, Широкополската, както и някои по-малки. В района между яз. „Кърджали“ и яз. „Студен кладенец“ е оформена широка речна тераса. Поречията на реките са били предпочитано място за създаване на селища още от дълбока древност. Река Арда, както и по-големите нейни притоци не правят изключение. В района на гр. Кърджали при строителни работи е открито селище от 6 хил. пр. Хр. Много предмети, намерени при археологическите разкопки, са във фонда на Регионалния исторически музей. Почти на всяко възвишение по завоите на реката има изградени крепости. Руини от тях са запазени и до днес. Такива са крепостите „Кривус“ при с. Башево, „Патмос“ край хижа „Боровица“, „Моняк“ край Кърджали и др.

Източник на информация: http://gowhere.bg/mesta/prirodni-obekti/meander-na-arda-pri-patmos/, https://ahrida.org/%D0%BC%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%80-%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0/

Снимки: личен архив

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *